Concerten

De concerten die ik en wij samen hebben bezocht in het verleden.

Het laatste concert wat wij bezocht hebben is tMarco Borsato Rodahal in 2018.

Onderstaande concerten zijn van voor 2000.